Vine amb mi a un altre món

Titol obra: Vine amb mi a un altre món
Pseudònim: Clarineta
Edat: 31 anys