Una escapatòria del món real

Titol obra: Una escapatòria del món real
Pseudònim: Teo
Edat: 18 anys