Last Call

La secció de curts no ha rebut tants treballs com les altres. Per aquest motiu s’ha decidit publicar aquest vídeo, fora de concurs (per no reunir els requeriments indicats en les bases), però que trobem interessant per la seua qualitat i per que aborda possibles casuístiques del confinament.

 

Titol obra: Last Call
Edat: n/a anys
Nom: Rainer Brockhaus
Fora de concurs