I el temps passa

Titol obra: I el temps passa
Edat: 44 anys
Nom: Maria J. Bou Sart
Premi Fotos majors de 18 anys